โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

แนะนำโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข >> อ่านต่อ

มศว ประสานมิตร จัดสอบ PER-TEST เด็กเล็ก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร จัดโครงการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก สนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่ >> อ่านต่อ

โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนทางเลือกแนวคิดวิถีพุทธ ที่มุ่งให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ในเรื่องนั้นได้จริงด้วยตนเอง >> อ่านต่อ

แจก E-book คลังความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟรี!

SCIMATH คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้ดาวน์โหลด E-Book สนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่ >> อ่านต่อ