โฮมสคูล การศึกษาทางเลือกของครอบครัว

โฮมสคูล (Homeschool) หรือบ้านเรียน เป็นอีกหนึ่งการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและพ่อแม่ สำหรับการเรียนแบบโฮมสคูลนี้จะมีหลักสูตรอย่างไร พ่อแม่แบบโฮมคูลเป็นแ >> อ่านต่อ

อนุบาลร่มไม้ ชวนเด็กเรียนรู้เรื่องเด่นของชุมชน

อนุบาลร่มไม้ กระตุ้นให้เด็กได้ฝึกคิดและได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ >> อ่านต่อ

เพลินพัฒนา เปิดกว้างการเรียนรู้ของเด็กๆ

โรงเรียนเพลินพัฒนา เชื่อว่าวัยอนุบาลเป็นวัยที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ สามารถซึมซับอะไรได้ง่ายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก >> อ่านต่อ

โรงเรียนจิตตเมตต์ นักจัดการกับกาลเวลาของเด็ก

โรงเรียนจิตตเมตต์ โรงเรียนแบบบูรณาการ ที่เชื่อในศักยภาพของเด็ก พร้อมพัฒนาทักษะของเด็กให้ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา >> อ่านต่อ

บทความแนะนำ

บทสัมภาษณ์และบทความวิชาการ

ข่าวสารและกิจกรรม